Wydarzenia

Komunikaty

Polskie Centrum OISTAT

Stowarzyszenie „Polskie Centrum Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teatru” jest stowarzyszeniem zawodowym działającym na obszarze Polski od roku 1983, realizując misję OISTAT zgodnie ze swoim statutem. OISTAT jest ogólnoświatową organizacją scenografów, architektów teatralnych, techników teatralnych i pedagogów działających w tych dziedzinach.
 OISTAT umożliwia ciągłą wymianę wiedzy: dzielenie się innowacjami, zachęcanie do eksperymentowania i promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie rozwoju widowisk, a także technologii i przestrzeni, która je obsługuje. OISTAT to skrót z języka francuskiego „Organization Internationale des Scénographes, Techniciens et Architectes de Théâtre”.

Członkowie wspierający